Memur-Sen Başkanı Yalçın memurların yeni anayasadan beklentisini paylaştı: Kamu görevlilerinin yüzde 80,5’i grev yasağına karşıdır

Memur-Sen Başkanı Yalçın memurların yeni anayasadan beklentisini paylaştı: kamu görevlilerinin yüzde 80,5’i grev yasağına karşıdır

T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

“Kamu görevlileri sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya yüzde 88,3 oranında destek vermektedirler”

11 Eylül 2021 13:18

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, “Mevcut Anayasadan ve arkasındaki vesayetçi, ideolojik kültür ve zihniyetten ari yeni bir anayasanın yapılması, Türkiye’de tüm kesimlerin beklentisidir. Şimdi toplumun beklentisine cevap verebilecek çerçeveyi üretme zamanıdır.” dedi.

Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Konfederasyonun yaptığı “Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri” araştırmasını kamuoyuyla paylaştı.

Yalçın, 12 Eylül’ün üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, anayasa konusundaki tartışmanın halen devam ettiğini belirterek, Kenan Evren dönemi anayasasının topluma dar geldiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının, kamu görevlilerinin hak ve özgürlüklerinin eksiksiz tanınması, ücret, iş ve aile hayatı uyumu, kılık-kıyafet ve benzeri birçok konunun daha sivil bir bakışla ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

Cunta rejimlerince hazırlanmış anayasaların ürettiği mevzuat sistemi, bürokratik yapı ve kültür sürdüğü müddetçe temel hak ve hürriyetler konusundaki iyileşmeler, ancak uzun yıllara sari olarak ağır aksak bir şekilde gerçekleşecek ve sonuçta elimizde kırk yamalı bohça görünümünde bir mevzuat çıkacaktır. Şu an gelinen nokta da tam burasıdır. Bu konuda sivil, özgürlükçü, topyekun bir bakışa ihtiyaç var. Sivil anayasa tartışmaları bu çerçevede yürümelidir. Hukuk devleti prensibine uygun, insan hakları esasını gözeten ve evrensel standartlara bu anlamda atıfta bulunan bir anayasa Türkiye için elzemdir. Mevcut Anayasadan ve arkasındaki vesayetçi, ideolojik kültür ve zihniyetten ari yeni bir anayasanın yapılması, Türkiye’de tüm kesimlerin beklentisidir. Şimdi toplumun beklentisine cevap verebilecek çerçeveyi üretme zamanıdır.”

Yalçın, kamuda kılık kıyafet dayatması konusunda itirazlarının devam ettiği ve sivil itaatsizliklerinin sürdüğünü ifade ederek, “Biz 82 model Kenan Evren yönetmeliğine ilişkin itirazımızı sürdürüyoruz. Yönetmelikteki anti demokratik hükümler aynen duruyor. Kamu görevlilerine, ‘ense tıraşınız şöyle olacak, ayakkabı topuk boyunuz böyle olacak, kazağınızın yakasının altından mutlaka kravatınız gözükecek’ gibi anlamsız şekil dayatması yeni Türkiye’ye yakışmıyor. Darbe dönemi mevzuatı ayıklanırken, bunlara mutlaka mercek tutulmalı, göz ardı edilmemelidir.” dedi.

Araştırma sonuçları

Konfederasyonun yeni anayasa tartışmaları çerçevesinde yaptığı “Kamu Görevlilerinin Yeni Anayasadan Beklentileri” araştırmasına ilişkin bazı veriler şöyle:

Kamu görevlileri sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya yüzde 88,3 oranında destek vermektedirler.

Kamu görevlilerinin yüzde 86,4’ü, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün teminat altına alınmasını istemektedir.

Toplu sözleşmenin kapsamının daraltılmasına kamu görevlilerinin yüzde 91,6’sı itiraz etmektedir.

Kamu görevlilerinin yüzde 80,5’i grev yasağına karşıdır ve grev hakkının bulunmayışının hak kayıplarına neden olduğu görüşündedir.

Kamu görevlileri yüzde 88,7 oranında kamu hizmetlerinin nesnel, adil ve tarafsız yürütülmesi için iş güvencesini gerekli görmektedir.” (AA)

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Kategoriler

Casino oyunları</a

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir